6 februari 2018

Kosten adoptie worden voor 20 % fiscaal aftrekbaar

 

Wie een kind wil adopteren, heeft een lange weg af te leggen. Adoptieouders moeten geschikt bevonden worden en hebben toestemming nodig om te kunnen adopteren. Vaak blijven zij tot het laatste moment onzeker over de komst van het kind. “De adoptieprocedure duurt lang en is bijzonder kostelijk.”, zegt CD&V-Kamerlid Roel Deseyn. “Om deze toekomstige ouders een hart onder de riem te steken, zal tot 20 % van de gemaakte kosten voor adoptie in aanmerking komen voor een belastingvermindering, met een maximum van € 6.150.”, aldus Deseyn. Zijn wetsvoorstel werd vandaag gestemd in de commissie Financiën.

De kosten voor een adoptie kunnen soms hoog oplopen en verschillen naar gelang het gaat om een binnenlandse adoptie of een buitenlandse adoptie. Het Vlaams Agentschap voor Kind & Gezin geeft elk jaar mee hoeveel het zou kosten indien gezinnen van plan zijn om een kind te adopteren. Voor een binnenlandse adoptie komt de totale kost afgerond neer op zo’n € 8.000. Voor een buitenlandse adoptie kan de totale kost variëren tussen € 10.000 en € 15.000. Bij buitenlandse adopties is het natuurlijk afhankelijk van de reiskosten en de kosten die worden aangerekend in het land van herkomst. “De adoptieprocedure wordt hierdoor niet alleen mentaal maar ook budgettair zeer zwaar voor koppels. CD&V wil daarom gezinnen ondersteunen met een belastingvermindering voor gemaakte adoptiekosten.”, aldus initiatiefnemer Roel Deseyn.

Wat verandert er?

Adoptiekosten zullen aanleiding geven tot een belastingvermindering ten belope van 20 % van de gemaakte kosten, met een maximum van € 6.150 EUR. De uitgaven van een procedure die vanaf 1 januari 2018 wordt beëindigd zullen in aanmerking komen (aanslagjaar 2019). “Dit geldt zowel voor procedures die afgerond zijn als procedures die vroegtijdig werden stopgezet. De kosten ten belope van de voorbije vijf jaar komen ook in aanmerking.”, klinkt het bij Deseyn. “Op deze manier steunen we de mensen die een moedige beslissing nemen in een mentaal en budgettair niet evidente procedure. Zij die twijfelen omwille van de zware financiële kost, zetten hopelijk toch de stap om over te gaan tot adoptie.”, licht het West-Vlaams parlementslid toe. “Het gaat hier bij uitstek om een gezinsvriendelijke maatregel. Het betreft immers een belastingvermindering voor de gezinnen die een kind wensen te adopteren. Dit voorstel kadert in een ruimer streven om onze samenleving adoptievriendelijker te maken en om adoptieouders op gelijke voet te behandelen met natuurlijke ouders.”, concludeert Deseyn.

Categorie: 
 

Agenda

Mijn agenda voor de week

van 15 tot 21 april

Twitter

Nieuwsbrief

Wil je inschrijven voor de nieuwsbrief, klik hier

Laatste foto's