nieuws

De federale regering is pas gestart. Dit ging niet zonder slag of stoot. Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn (CD&V) maakte de…

Lees meer

In de aanloop van de verkiezingen lieten volgens Oxfam duizenden kiezers weten een wereldhandel te verkiezen die zowel voordelig…

Lees meer

De Kortrijkse gemeenteraad streek onder het motto 'gemeenteraad on tour' in september 2014 in Bellegem neer.  Als geboren en…

Lees meer

Op 19 juni mocht ik voor de vijfde keer de eed afleggen in de Kamer van Volksvertegenwoordiers.Getuige volgende beelden: 

Lees meer

 CD&V-volksvertegenwoordiger Roel Deseyn betreurt dat er een halve legislatuur is verloren gegaan op vlak van…

Lees meer

Gisteren heeft de voltallige plenaire vergadering van de Raad van Europa een resolutie goedgekeurd van Kamerlid Roel Deseyn…

Lees meer

 Mede op initiatief van Roel Deseyn en Steven Vanackere (CD&V) werd in de commissie Buitenlandse zaken een resolutie unaniem…

Lees meer

In het kader van een schoolopdracht werd ik door VIVES-student Matthias Mieves geïnterviewd over de uitdagingen waar onze…

Lees meer

De toestand in Oekraïne heeft vandaag een nieuw dieptepunt bereikt. Het treffen van efficiënte maatregelen is dan ook belangrijk…

Lees meer

Omdat de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers moeilijk verloopt en op heden geen resultaat oplevert, gaat het jeugdhuis in…

Lees meer

'Het kritische Kamerlid'.  Het zou de titel kunnen zijn van de nieuwste Suske&Wiske.  Het is echter het etiket ik ongewild kreeg…

Lees meer