nieuws

CD&V-Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn wees vroeger meermaals op het ontbreken van voldoende en aangepaste spoorinfrastructuur…

Lees meer

De website www.policeonweb.be startte in 2007 en geeft de burger de mogelijkheid om bepaalde misdrijven zoals diefstallen of…

Lees meer

Kortrijk als fietsstad promoten is een initiatief dat CD&V Kortrijk absoluut toejuicht.  “Het is goed dat in een globaal streven…

Lees meer

De FSMA heeft vorig jaar verschillende initiatieven genomen op het vlak van financiële vorming. “Zo werd de website wikifin…

Lees meer

De commissie Infrastructuur heeft het wetsvoorstel goedgekeurd dat erin voorziet dat het BIPT meer mogelijkheden krijgt om…

Lees meer

Vandaag lezen we in de krant dat de FOD Financiën zich buigt over de virtuele munt Bitcoin. Men spreekt zelfs van een…

Lees meer

De bereikbaarheid van de Westhoek is sinds jaar en dag een oud zeer.  Niet alleen de weginfrastructuur is beperkt, ook de…

Lees meer

Lees meer

Binnenkort komt er een meldpunt voor kwetsbaarheden in de ICT-systemen van de Belgische overheid. Dat heeft Charles Michel…

Lees meer

Steeds meer telefoonabonnees zijn het slachtoffer van oplichting via telefoon. Bij de Ombudsdienst Telecom zijn tot oktober dit…

Lees meer

De tax shift is een fundamentele verandering in het denken van onze huidige fiscaliteit. De lasten op arbeid in ons land zijn te…

Lees meer

CD&V-volksvertegenwoordigers Servais Verherstraeten, Roel Deseyn en Eric Van Rompuy steunen minister Van Overtveldt in zijn…

Lees meer