De voorbije maanden werd er al heel wat gedebatteerd over de afschakeling van het elektriciteitsnetwerk. In een parlementaire vraag aan de minister van Telecommunicatie peilde ik naar de potentiële gevolgen van een afschakeling op het telefoonnetwerk.

De minister antwoordde dat in eerste instantie de hulpdiensten in de getroffen zones bereikbaar blijven per gsm. Het mobiele net zou na de afschakeling gedurende een à drie uur kunnen blijven functioneren. Daarna zouden de betrokken zones niet meer bereikbaar zijn.

Er wordt alles gedaan om een afschakeling te vermijden, door in de eerste plaats het energieverbruik te verminderen. Toch is het belangrijk dat onze noodplannen op punt staan. De Telecomwet voorziet immers dat de minister nadere eisen kan stellen inzake beschikbaarheid aan de operatoren.

In zeldzame gevallen zullen de hulpdiensten bereikbaar zijn via vaste telefonie. Enkel klanten bij Proximus die nog beschikken over een klassieke analoge telefoonlijn en een klassiek toestel maken een kans, mits de telefooncentrale van Proximus zelf nog stroom ontvangt. Bij veel consumenten echter zijn telefonie, digitale televisie en internet geïntegreerd en vereisen deze apparatuur stroom.

Voor wie er wel in slaagt om de nooddiensten te bereiken, is er wel goed nieuws. Het beantwoorden van noodoproepen blijft gegarandeerd in de provinciale meldkamers. De nooddiensten zelf maken gebruik van ASTRID-zendmasten die uitgerust zijn met noodbatterijen, die minstens acht uur communicatie garanderen.

De Telecomwet dient niet alleen om het marktfalen in een sector met beperkte concurrentie aan te pakken, maar ook om het algemeen belang te bewaken zoals de bereikbaarheid van de nooddiensten. Het kan niet de bedoeling zijn dat de hulpdiensten met postduiven gaan werken.

 

Hieronder vindt u vraag en antwoord van mijn tussenkomsten bij de Ministers De Croo en Jambon.