Mede op initiatief van Roel Deseyn en Steven Vanackere (CD&V) werd in de commissie Buitenlandse zaken een resolutie unaniem goedgekeurd over de christelijke minderheden in het Midden-Oosten, het Nabije Oosten en Noord-Afrika. Daarin wordt er aan de regering gevraagd om, zowel in hun eigen diplomatie, als ten aanzien van de Europese Unie, een grotere prioriteit te maken van de bescherming van deze christenen.

In verschillende regio’s van de wereld blijft het niet zonder gevaar te behoren tot een minoritaire geloofsgemeenschap. Nog veel te vaak zijn leden van een religieuze minderheid namelijk het slachtoffer van discriminatie, geweld en zelfs vervolging. Dit is ook wat de christelijke gemeenschap ondervindt in het Midden-Oosten, het Nabije Oosten en Noord-Afrika, waar deze religieuze minderheid maar liefst 20 miljoen gelovigen telt.

 “Het is zeer verontrustend om te merken dat Aramese, Chaldeeuwse, Koptische, Oud-Syrische of Assyrische christenen en andere levensbeschouwelijke minderheden niet in veiligheid kunnen leven en haast geen toekomstperspectief hebben in hun eigen land”, stelt Vanackere. “Als christendemocraat hecht ik er uiteraard een groot belang aan om de mozaïek van geloofsovertuigingen en religieus erfgoed, die onze wereld zo rijk maakt, te beschermen”.

 “Met dit initiatief willen we als partij dan ook een duidelijke boodschap brengen”, gaat Deseyn verder. “Niet alleen veroordelen we het geweld dat gebruikt wordt tegen christelijke en andere levensbeschouwelijke minderheden, maar we vragen ook dat een rechtvaardig en transparant rechtsbestel instaat voor de bescherming van de vrijheid van geloofsovertuiging. Bovendien stellen we dat de bescherming van religieuze minderheden zowel door België als door de EU als een prioriteit van hun buitenlands beleid moeten beschouwd worden”.