In Kortrijk is er heel wat ongenoegen over het recente optreden van de Korpschef van de politie tegenover een hondenbegeleider. De verstandhouding tussen de chef en het politiepersoneel blijkt al een hele tijd vertroebeld te zijn.  Burgemeester Van Quickenborne -nochtans hoofd van de politiezone- draait zich met zijn rug naar de problemen en laat Gouverneur Carl Decaluwé de kastanjes uit het vuur halen om tot een oplossing te komen.

Veel onduidelijkheid en reden genoeg om bevoegd Minister van Binnenlandse Zaken aan de tand te voelen over een situatie die ettert en dreigt te exploderen. 

 

Het beeldverslag van mijn tussenkomst:

Het is mijn overtuiging dat de politie alle energie moet kunnen steken in acties op het terrein, in een sfeer van dialoog en met respect voor alle personeelsleden. Na de bemiddelingspoging van de Gouverneur is het opnieuw aan de Kortrijkse Burgemeester en de Minister van Binnenlandse zaken om hun verantwoordelijkheid niet verder te ontlopen, het sociaal overleg alle kansen te geven en de dialoog te ondersteunen.