Gisteren heeft de voltallige plenaire vergadering van de Raad van Europa een resolutie goedgekeurd van Kamerlid Roel Deseyn (CD&V). In zijn resolutie pleit Deseyn voor het harmoniseren van de Europese sociale regelgeving, om zo te werken aan een socialer Europa. “Economische groei, zonder sociale afbraak, maar dan op Europees en internationaal niveau”, zegt het Kamerlid hierover, waarmee hij verwijst naar het 3D-plan van CD&V.


Zijn resolutie onderlijnt de noodzaak van meer samenwerking en solidariteit binnen de internationale gemeenschap, en dit om ‘waardig werk’ op de sociale agenda van de 47 lidstaten van de Raad van Europa te zetten. De lidstaten worden opgeroepen om hun nationale maatregelen meer op elkaar af te stemmen, om uiteindelijk te komen tot meer uniforme sociale normen.

Voor mij was het vertrekpunt duidelijk: waar de ongelijkheid toeneemt, verslapt de economie en zijn er enkel verliezers. De economie van de toekomst wil duurzame win-wins wereldwijd. Het is onze plicht om over de rechten van werknemers te promoten”, aldus Deseyn. Hij verwijst hiervoor naar een betere toegang tot de arbeidsmarkt, een betere sociale dialoog, meer veiligheid op de werkplaats en een goede sociale verzekering.

Met mijn initiatief wil ik ook een krachtig signaal geven tegen sociale dumping en kinderarbeid”, besluit hij.

De resolutie werd door de plenaire vergadering zéér goed onthaald en met een grote meerderheid aangenomen.