De toestand in Oekraïne heeft vandaag een nieuw dieptepunt bereikt. Het treffen van efficiënte maatregelen is dan ook belangrijk om de escalatie van geweld trachten een halt toe te roepen. Het treffen van sancties is één mogelijke stap, maar moet met de nodige voorzichtigheid aangepakt worden. “Het is  belangrijk sancties op te leggen die enkel gericht zijn op de personen van de regering en degenen die hen ondersteunen. De bevolking mag hierdoor niet geraakt worden,” stelt Kamerlid Roel Deseyn (CD&V).

Maar sancties zijn niet de enige stap die men nu moet nemen. Nog belangrijker is om naar een duurzame oplossing te zoeken voor het conflict. Daarom vraagt Deseyn een bemiddelingsronde, georganiseerd door de EU, die de verschillende partners samenbrengt en zoekt naar een oplossing uit de crisis. Bovendien is het ook essentieel voor de EU om waarnemers te sturen naar Oekraïne en er de rol van de EU-ambtenaar te versterken.

Tijdens de plenaire zitting in de Kamer vandaag ondervroeg Deseyn de Eerste Minister over de situatie in Oekraïne. “De Eerste Minister ondersteunde mijn voorstel voor een bemiddelingsrol van de EU en wil ook waarnemers naar Oekraïne sturen. Het komt er nu op aan zo snel mogelijk te reageren en de bemiddelingsronde te starten zodanig dat een verdere escalatie van de situatie vermeden kan worden,” besluit Deseyn.