Ondanks de fel gestegen benzineprijzen kiest op vandaag 83% van de Vlamingen nog steeds voor de auto wanneer ze verplaatsingen maken van minder dan 5km. Ook de Kortrijkzaan ontsnapt jammer genoeg niet aan deze trend. De voordelen zijn nochtans legio: het is goed voor de portemonnee en het klimaat, het is gezond, snel, vermindert files én laat makkelijk sociaal contact toe. “CD&V4.0 ondertekent daarom met volle overtuiging de fietsdeal en komt met een rist voorstellen om ook van Kortrijk een Koning Fiets-stad te maken.”, zo valt te horen bij CD&V4.0-kandidaat Roel Deseyn.

CD&V4.0 heeft tien engagementen voor de stad en haar inwoners gebundeld in een charter. Van fietsverbinding (aparte fietsostrades), over fietsdialoog (het principe van infrastructuur en investeringen op maat van de gebruiker), tot fietsactie (de ambitie om de fiets een prominente plaats te geven in de ‘last mile’ van verplaatsingstrajecten); allemaal hebben ze de bedoeling om niet enkel fietsers een plaats te geven, maar ook niet-fietsers te overtuigen. Fietsbeleid mag niet beperkt worden tot een louter engagement naar wie toch al overtuigd is.

En engagement is uiteraard enkel zinvol als het zich vertaal in concrete actie. De lijst komt ook met een reeks concrete initiatieven die de situatie voor fietsers in Kortrijk moeten verbeteren.

  • Fietsinfrastructuur moet niet enkel logisch zijn op de tekentafel, maar vooral in het hoofd van de gebruiker. Vaak zien we dat investeringen gedaan worden op plaatsen en manieren die fietsers zelf niet verkiezen (vb. Munkendoornstraat). Via gebruikerstafels in woonkernen en scholen maken we een inventaris van de noden en zorgen we voor budgetten.
  • Als we de fiets voorrang geven, dan betekent dit ook dat andere vervoersmodi moeten wijken op plaatsen waar conflicten kunnen ontstaan. Vooral bij rondepunten is er vaak heel wat onduidelijkheid. We werken een stappenplan uit om rondepunten te laten opstijgen of verzinken (zoals in Brugge aan het station), waardoor fietsers gelijkvloers en ongehinderd verder kunnen.
  • De realisatie van een fietsersbrug over de Leie (tussen R8 en E403) die Marke en de zuidelijke deelgemeentes vlot in verbinding stelt met Wevelgem en Bissegem aan de noordelijke oever. Dit is een missing link om een vlotte N-Z-fietsverbinding tot stand te brengen doorheen heel Kortrijk.
  • In de ganse stad worden afgescheiden fietspaden de norm, ook in de binnenstad. Wanneer er ergens wegenwerken worden opgestart of een nieuw stuk weg wordt aangelegd, dan geldt dit als noodzakelijke voorwaarde Daar waar er onvoldoende ruimte is in het wegprofiel, wordt eerst gekeken of er geen ruimte kan gewonnen door éénrichtingsverkeer in te voeren voor gemotoriseerde voertuigen.
  • Het blue bike-systeem wordt uitgebreid naar alle woonkernen en deelgemeentes.

 

Het zijn slechts enkele voorbeelden van de ambitie die de CD&V4.0-kandidaten poneren om ook in Kortrijk de 83% omlaag te krijgen.