Naar aanleiding van een uitlating van spoorbaas Jo Cornu in Knack (afgelopen zomer), waarin hij stelde dat de nieuwe Desiro's nog steeds om de 8.000 km in panne vallen, ondervroeg ik Minister Galant over de betrouwbaarheidsgraad van het materieel en de stappen die zij zal nemen ten aanzien van producent Siemens.  De trein die reeds op 80 punten moesten worden bijgestuurd, blijft problemen geven met de deuren, de klimaatregeling, de beveiliging, radiocommunicatie en de automatische koppelingen.  Een wagen zou onder die omstandigheden al vlug de naam krijgen een "rammelkar" te zijn.

Om de oorspronkelijke problemen met de pas aangekochte Desiro's te verhelpen werd door Siemens eind 2013 een actieplan opgemaakt.  Toen werd reeds gesteld dat er extra maatregelen zouden genomen worden, moest dit plan onvoldoende verbetering opleveren. Een jaar na datum en bij het aantreden van de Minister bevoegd voor de NMbs, mevrouw Jacqueline Galant (MR), was het hoog tijd om opnieuw een analyse te maken van de Desiro's en het debat hierover opnieuw op gang te brengen.

De Minister gaf in haar antwoord te kennen dat alle motorrijtuigen intussen op hetzelfde kwaliteitsniveau gebracht zijn.  Toch worden de contractuele betrouwbaarheidsdoelstellingen op heden niet gehaald.  Siemens moet nu, na de reeds doorgevoerde 80 bijsturingen, bijkomende maatregelen treffen.  De boete voor het niet voldoen aan het contract loopt nu al op tot 61,55 miljoen euro.

Hoewel de gebrekkige treinstellen een slechte zaak zijn voor de NMBS, gaat het overheidsbedrijf ook zelf niet helemaal vrijuit.  De Desiro's werden immers ontworpen om ingezet te worden op het gewestelijk expresnet rond Brussel.  De treinen zijn niet geschikt om lange afstanden te rijden, maar doen na invoeging van de nieuwe dienstregeling wel dienst op belangrijke IC-relaties tussen Brussel, Charleroi, Antwerpen en Oostende.  Minister Galant is zich bewust van het probleem en wil dat de NMBS de Desiro's weg haalt van de lange spoortrajecten van zodra nieuw en geschikt materieel wordt aangeschaft.  Dit is pas mogelijk na 2018!  Een oneindig lange periode als je weet dat de stellen nu om de 8000 km of 1 maal per week een deffect vertonen.

De reiziger is er alvast niet bij gebaat!  Ik pleit er dan ook voor dat de problemen snel moeten opgelost worden; niet in het minst om de stiptheid van de dienstregeling te garanderen.  Ook is er nood aan standardisatie op Europees niveau.  De veelheid aan verschillend materieel, voor verschillende doeleinden dat op een onvoldoende vertakt en performant netwerk rondbolt, zorgt steeds meer voor filevorming en vertragingen op spoorlijnen in en rond ons land.  Het zou goed zijn dat Europa hierover een gedeelde visie ontwikkelt die spoorvervoer opnieuw aantrekkelijk maakt.

Het volledige antwoord van de Minister vindt u hieronder als bijlage terug.