Identiteitsfraude is een misdrijf dat steeds vaker voorkomt. Ben je jouw identiteitskaart kwijt of is deze gestolen? Dan kan je je kaart laten blokkeren via Docstop. Deze dienst is echter enkel telefonisch te bereiken. ‘Voor de 400.000 doven, slechthorenden en mensen met een spraakstoornis is dit problematisch.’, vertelt CD&V-kamerlid Jef Van den Bergh.

Na het vaststellen van je identiteit door de administratie, worden je identiteitsdocumenten in slechts enkele minuten geblokkeerd op de site www.checkdoc.be. Deze website wordt door banken en andere instanties gebruikt om na te gaan of een identiteitsdocument bekend staat als gestolen of verloren. Zo voorkom je op frauduleus gebruik en de eventuele financiële gevolgen. Met een identiteitskaart kan men een bankrekening openen op naam van iemand anders voor frauduleuze transacties door een kopie op te sturen naar de bank. Ook het gebruik van gestolen identiteitskaarten door terreurorganisatie IS blijkt realiteit. Je verloren of gesloten identiteitskaart laten blokkeren, kan dus heel wat onheil besparen.

Naast het gratis telefoonnummer van Docstop (binnen- en buitenland), kan je ook aangifte doen bij het gemeentebestuur en bij de politie.

Kamerlid Jef Van den Bergh vraagt dat Docstop toegankelijk is voor iedereen in de samenleving. ‘Een interactieve internetpagina kan een oplossing bieden voor de 400.000 doven, slechthorenden en spraakgestoorden. Cardstop, het privaat meldpunt voor verloren of gestolen bankkaarten, toont alvast de goede weg en is wel toegankelijk.’

‘Telefonisch contact door de controlerende diensten laat toe om de spontaniteit van de antwoorden te verifiëren en is te verkiezen. Maar voor doven en spraakgestoorden is een alternatieve oplossing nodig. De minister gaf dan ook aan dat mijn vraag onderzocht ging worden. De overheid heeft een voorbeeldfunctie op vlak van toegankelijkheid van haar dienstverlening.’, aldus Van den Bergh.

Dat identiteitsfraude een reëel probleem is, bewijzen de cijfers die collega-Kamerlid Roel Deseyn heeft opgevraagd bij de minister van Binnenlandse Zaken. In 2010 en 2011 waren er respectievelijk 5.143 en 5.368 gevallen van identiteitsfraude. Het gaat dan om het ‘frauduleus gebruik van een identiteit’, zoals door vervalsing, namaak of vervreemding van een identiteitskaart. In 2013 daalde het aantal registraties tot 4.407 gevallen van identiteitsfraude, om weer te stijgen tot 4.669 gevallen vorig jaar.

‘De Centrale Dienst voor de Bestrijding van Valsheden (CDBV) erkent het probleem van identiteitsfraude. Deze vorm van fraude neemt verschillende vormen aan en kan moeilijk opgespoord worden. Het is dan ook positief dat onze minister wil onderzoeken hoe we alvast enkele poortjes kunnen sluiten.’, aldus Deseyn.

Eerder pleitte Van den Bergh voor het toegankelijk maken van de nooddiensten via sms. Het wetsvoorstel om dit mogelijk te maken dat hij hierover in 2011 indiende en door het parlement werd goedgekeurd, werd pas begin dit jaar operationeel. Deze procedure bevindt zich momenteel in de testfase.