Op 19 juni mocht ik voor de vijfde keer de eed afleggen in de Kamer van Volksvertegenwoordiers.

Getuige volgende beelden: