De federale regering is pas gestart. Dit ging niet zonder slag of stoot. Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn (CD&V) maakte de onderhandelingen actief mee en  is dus de geknipte persoon om wat uitleg te geven bij wat de regering nu van plan is.

Interviewer: Men zegt dat deze regering heel rechts is ?

Roel Deseyn: Dit is een discussie over welk etiket  je op de ploeg kleeft. Net zoals in de voetbal kan je uit de shirtjes niet veel afleiden. Belangrijk is welk resultaat er geboekt wordt.  Voor ons is het belangrijk dat het sociaal model overeind blijft. Dit betekent: aandacht voor wie ziek is, wie een laag pensioen geniet of zonder werk valt.

Interviewer:  Is er voldoende sociale bescherming met de nieuwe regering ?

Roel Deseyn:  Zoals je weet, is de schatkist van België niet goed gevuld. En toch zetten we in de eerste plaats in op de sociaal zwakkeren: mensen die chronisch ziek zijn of die een laag inkomen of uitkering hebben.  Zij worden systematisch gespaard.  Natuurlijk worden er ook inspanningen gevraagd van de werknemers, maar die solidariteit hebben wij met beweging.net altijd verdedigd.

Interviewer:  Waarom moeten mensen langer  werken ?

Roel Deseyn:  Een volledig pensioen zal je steeds hebben na 45 jaren werk, ongeacht de leeftijd van uittreding. Voor sommigen zal dit inderdaad betekenen dat ze iets langer moeten werken. Maar als je ziet hoe de levensverwachting spectaculair is gestegen de laatste 50 jaar, is dit normaal. Bovendien was het vroeger ook al 45 jaar werken voor een volledig pensioen, dat verandert niet. De wettelijke pensioenleeftijd zal ook maar in 2030 opgetrokken worden. En dat is zeer laat in vergelijking met alle andere landen in West-Europa.

Interviewer:  Ben je tevreden met de nieuwe ploeg?

Roel Deseyn:  Er is duidelijk een verschil, maar dit  is ook de wil van de gemiddelde kiezer geweest. Als N-VA meer dan een derde van de stemmen krijgt, dan moeten ze zich ook ‘vuil maken’.  Het toont hoe belangrijk de steun voor de erkende CD&V-mandatarissen is, zeker in de verkiezingscampagne. Het zijn zij die de afgelopen maanden steeds op de sociale nagel hebben geklopt. En dat zie je aan het eindresultaat. Zoals de CM het zelf zegt:  “Het gezondheidsbeleid van de nieuwe regering lijkt wel van ons te komen”.  Daar ben ik wel fier over.  Wij stellen steeds de sociale dialoog voorop.  Om de werknemers te verdedigen moeten we blijvend met ACV aan tafel zitten om invulling te geven aan het loopbaanbeleid, de pensioenregeling, enz. 

Interviewer: Toch spreekt met van staken in het najaar

Roel Deseyn: inderdaad , en het stakingsrecht blijft ook onaangetast. Het is goed dat de mensen hun sociale bekommernis tonen. Maar een indexsprong en andere besparingen doe je natuurlijk niet voor je plezier.  Je doet het opdat ons sociaal model ook in 2050 nog betaalbaar zou zijn.

Interviewer:  Zijn de lasten rechtvaardig gespreid ?

Roel Deseyn:  Met meer stemmen voor CD&V,  hadden we nog meer kunnen binnenhalen als het gaat over vermogenswinstbelasting.  Nu zijn we gekomen tot een evenwichtig akkoord.  Economische groei en sociale vooruitgang hand in hand, dat evenwicht hebben we met onze 18% en onze twee van de 14 ministers kunnen overeen komen.  Alles kan beter, de rechtvaardige spreiding van lasten  blijft een belangrijk aandachtspunt.