Met de nodige luister openen Stad Kortrijk en S&R Group op 1 maart het nieuwe zwembad in Kortrijk Weide.  Dit past in de strategie van het stadsbestuur om als Europese sportstad door het leven te gaan.  CD&V-gemeenteraadslid Roel Deseyn vernam echter dat dat het nieuwe zwembad en de meegaande sluiting van de andere zwembaden in de stad, een belangrijke impact zal hebben op de prijs van het schoolzwemmen.  Het is zo dat, volgens de geldende eindtermen, elk kind op het einde van het lager onderwijs 25m zou moeten kunnen zwemmen. In principe zou dit doel moeten kunnen gehaald worden met 1 zwemles per week, gedurende 1 jaar. In praktijk blijkt dit niet voldoende. Zwemmen is een basisvaardigheid die best van jongs af aan wordt aangeleerd en op regelmatige basis moet worden onderhouden.

       Een voorbeeld:

Op vandaag is het zo dat de kinderen van de Basisschool O.L.V. van Vlaanderen 2 wekelijks, weze het een 15 tal keer per jaar gaan zwemmen. Dit is een minimum om het zwemmen correct aan te leren en te onderhouden, zeker voor die kinderen die familiaal zelden of nooit gaan zwemmen.

Het schoolzwemmen kost op vandaag, 0,40 euro per kind per lesbeurt,  zijnde een halfuur zwemles met 20 kinderen per baan. In het nieuwe zwembad zou dit 1,60 euro per lesbeurt kosten, weze het 4 maal de actuele prijs. De totale kost voor de 249 leerlingen van de basisschool  O.L.V. van Vlaanderen zou aldus stijgen van 1.494 EURO naar 5.976 EURO, een stijging met 400%.

Het oudercomité van de Katholieke basisscholen signaleert dat het doorrekenen van deze meerprijs aan de ouders niet alleen de meest kwetsbare gezinnen zou treffen, maar omwille van het regime van de maximumfactuur niet mogelijk is. De kost van de zwemles kan slechts aan de ouders worden doorgerekend als deel van het maximale bedrag van 85 euro per jaar dat aan de ouders kan en mag worden doorgerekend. Ook sportdagen, culturele en wetenschappelijke activiteiten en uitstappen e.a. moeten van dit bedrag betaald worden. Concreet is het zo dat waar de kost van het zwemmen nu jaarlijks per kind 6 euro op 85 euro bedraagt, weze het 7% van de maximumfactuur, dit aan het nieuwe tarief zou oplopen tot 24 euro op 85 euro, weze het 28% van de maximumfactuur.

Voor de scholen is het handhaven van de huidige regelmaat van zwemlessen, bij een prijs van 1,60 euro per zwembeurt, niet mogelijk. Ofwel zou dit ten koste gaan van andere activiteiten onder de maximumfactuur. Ofwel zou dit uit het eigen budget van de scholen moeten komen en ook dan ten koste gaan van andere zaken, noodzakelijk voor kwaliteitsvol onderwijs en opvang van leerlingen.

De enige haalbare oplossing voor de scholen bestaat er in om minder zwembeurten in te lassen in het programma. Meer concreet zouden de kinderen, al of niet gespreid over 6 jaar, nog slechts 22 tot 23 zwemlessen krijgen. Dit is compleet onvoldoende om de kinderen op een aanvaardbaar niveau te leren zwemmen en dit niveau op peil te houden.

Roel Deseyn (CD&V): “Het beperken van het zwemonderwijs zal voor alles de meest kwetsbare kinderen treffen.  Dit is onaanvaardbaar!  Ik roep de stad op om dringend opnieuw samen te zitten met de exploitant om een billijke regeling te treffen.  Desnoods zal de stad daarvoor extra fondsen moeten reserveren.”

Deseyn zal het stadsbestuur hierover bevragen op de gemeenteraad van 14 maart.