Garantie om dorpskernen te ontzien bij kleitransporten geschonden

13-06-2019

Rollegem is stilaan verworden tot de flipperkast van het Kortrijkse stadsbestuur.  Naast een aantal andere moeizame dossiers, schiet ook het dossier van kleitransport opnieuw alle kanten uit.  Nu de piste ‘Schreiboomstraat’ terug van de baan is, legt het stadsbestuur haar oude voorstel van de historische route doorheen de dorpskernen opnieuw op tafel.  De bevoegde Schepen stelt  dat er geen enkele andere mogelijkheid is dan het aandoen van de dorpskernen van Rollegem en Aalbeke. “Het dossier getuigt van weinig bereidheid om werk te maken van een creatieve en duurzame oplossing”, zo stelt CD&V4.0-raadslid Roel Deseyn.  “Alternatieve vervoersmodi of pistes met minimale impact werden tot op heden onvoldoende onderzocht.”

De voorbije jaren was er heel wat te doen rond de organisatie van de verkeerscirculatie voor vrachtwagens door de dorpskernen van Rollegem, Bellegem en de Marionetten.  Daarom werd drie jaar geleden door alle betrokken partijen de pauzeknop ingedrukt om de gemoederen te laten bedaren en in een sereen klimaat tot een vergelijk te komen dat voor iedereen aanvaardbaar is.  Het stadsbestuur doorbrak evenwel de stilte door haar ambities rond de piste ‘Schreiboomstraat’ via de media te lanceren.  Het heeft er toe geleid dat het vertrouwen bij heel wat Rollegemnaren volledig zoek is.  Daar waar het stadsbestuur aanvankelijk haar woord had gegeven om het transport niet via de historische route –via de dorpskernen van Rollegem en Aalbeke- te laten plaatsvinden, komt ze daar nu opnieuw op terug.  Bij gebrek aan alternatieven stelt het stadsbestuur dat ze niet anders kan.

“Heel wat potentiële pistes werden nog niet of onvoldoende onderzocht”, zo stelt raadslid Roel Deseyn (CD&V4.0).  Hij bracht het dossier en de grieven van de verschillende actiegroepen en omwonenden de voorbije jaren reeds meermaals ter zitting.  En terecht, zo blijkt uit het feit dat de verschillende aangeboorde oplossingen vanwege het stadsbestuur onvoldoende duurzaam en levensvatbaat waren.  “Er is onnodig heel veel chaos en onrust gecreëerd in Rollegem.”, aldus Deseyn.  “Zo moest het actiecomité Schreiboomstraat tot €8.000 advocatenkosten ophoesten door het impulsieve optreden van het stadsbestuur.  Nu zegt men wel dat alle mogelijke pistes doorgenomen en doorgesproken zijn met alle stakeholders, maar een aantal door CD&V4.0 aangereikte mogelijkheden liet men gewoonweg links liggen.  Reeds van bij de start van het dossier oppert onze fractie om ook alternatieve vervoersmodi en gecombineerd vervoer onder de loep te nemen.  Zo zou een smalspoor, parallel aan de E403 en de lijn 69, de impact op de omgeving minimaal kunnen houden.  Voor een uitbating die voorzien is voor een periode van 80 jaar veronderstelt dit een te verantwoorden investering.  Ook het overleg met het kabinet van de Minister van Mobiliteit heeft amper resultaten opgeleverd.”  Deseyn hekelt ook het feit dat het voorstel van het stadsbestuur -zeker gezien de eerdere problemen met naleving van het werfcharter- gedoemd is om te mislukken.

Daar waar het stadsbestuur gemotoriseerd vervoer in de binnenstad bant en wegbliksemt, zou het in de kernen van de deelgemeentes onoverkomelijk zijn.  Dit zet onze stad in een bijzondere spreidstand!