CD&V-Kamerlid Roel Deseyn reageert tevreden op de oplossing voor de zogenaamde pensioenval, die vandaag werd gestemd in de Kamercommissie financiën. De pensioenval houdt in dat gepensioneerden riskeerden netto weinig over te houden, na een bruto verhoging van hun pensioen of bij een kleine bijverdienste naast het pensioen. Deze fiscale anomalie wordt nu dus weggewerkt, zodat een verhoging van het brutopensioen, daadwerkelijk ook een hoger nettobedrag oplevert.”, legt Deseyn uit. “Er wordt één globale belastingvermindering ingevoerd die vertrekt van een hoger bedrag, dat lineair wordt afgebouwd naarmate het totale inkomen stijgt.”, aldus Deseyn.

Het West-Vlaams Kamerlid diende eerder een wetsvoorstel in dat het effect waarbij een hoger brutopensioen netto minder oplevert, moest wegwerken. De regering had dit al eind 2017 aangepakt en gaat nu een hele stap verder door een echte koopkrachtverhoging te voorzien. "Wij hebben sinds het begin van deze legislatuur gepleit voor deze oplossing. Het is goed dat het nu fundamenteel wordt aangepakt: een hoger brutobedrag zal niet langer leiden tot een nettoverlies en dat moet nu eenmaal ook de bedoeling zijn.", zegt Deseyn. “Ook wie na zijn pensioen bijverdient, zal fiscaal niet meer benadeeld worden.”, voegt het West-Vlaams Kamerlid nog toe. De nieuwe regels treden in werken vanaf aanslagjaar 2020.

 

Link naar ontwerp: http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3446/54K3446001.pdf