Vanaf 6 december 2016 zal het mogelijk zijn om de historiek van de foto’s en handtekeningen van de identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten die in de loop van de laatste 15 jaar aan een persoon uitgereikt werden, te raadplegen. “Dit is voor de terreinactoren (ambtenaren van burgerlijke stand of consulaire ambtenaren) een concrete meerwaarde in hun dagelijks werk wat de opsporing van eventuele fraudeaanwijzingen betreft. Dit is absoluut noodzakelijk aangezien zij in eerste lijn van de identiteitsketen zitten en dus een sleutelpositie innemen op het vlak van opsporing van identiteitsfraude. Hierdoor kunnen de politie- of inlichtingendiensten een geval van fraude of identiteitsdiefstal gemakkelijker opsporen en wordt het onderzoek vereenvoudigd”, zegt CD&V Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn.

Deze maatregelen zijn absoluut nodig om identiteitsfraude tegen te gaan volgens Deseyn. Bij identiteitsfraude nemen fraudeurs de identiteit over en geven zich uit voor een ander persoon. Concreet gaat het over gevallen waarin fraude gepleegd is met betrekking tot een elektronische identiteitskaart van een Belg, een Kids-ID, een Belgische verblijfstitel voor vreemdelingen, een paspoort, een reisdocument of een document van de burgerlijke stand”, aldus Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn (CD&V). Hij verwijst naar de cijfers van de Federale Politie waaruit blijkt dat er in 2015 3926 gevallen van identiteitsfraude gemeld werden. De statistieken voor 2016 zijn nog niet beschikbaar, aldus Deseyn.