Internettelefonie schiet tekort in noodsituaties

19-04-2017

Onze samenleving digitaliseert. Die evolutie zet zich ook door op vlak van telefonie. “Elektronische communicatiediensten zoals Skype bieden al een tijdje internettelefonie aan. Dit is een welgekomen toevoeging op het aanbod voor de consument. Alleen kan er in noodsituaties niet naar het noodnummer 112 gebeld worden. En dat is een probleem.”, zegt CD&V-Kamerlid Roel Deseyn.

Telefoonoperatoren hebben een aantal rechten en plichten. Zo bestaat er de wettelijke verplichting voor alle aanbieders van openbare telefoniediensten om toegang te verschaffen tot de telefoonnummers van nooddiensten. Aanbieders van internettelefonie leggen deze wettelijke verplichtingen echter naast zich neer en voorzien de optie niet in hun pakketten. “Wie in nood is, moet snel de nooddiensten kunnen bereiken. Het kan niet de bedoeling zijn dat wie in nood verkeert eerst de kleine lettertjes van het telecomcontract moet nalezen om na te gaan of bellen naar nooddiensten inbegrepen is in het pakket. Aangezien steeds meer consumenten en ondernemingen gebruik maken van internettelefonie, bestaat er ook een toenemend risico dat bepaalde situaties verkeerd aflopen omwille van een beperkte toegang tot de nooddiensten.”, waarschuwt CD&V-Volksvertegenwoordiger Deseyn.

Skype heeft ervoor geopteerd om de beperking op hun website te plaatsen. Het BIPT heeft omwille hiervan een inbreukprocedure opgestart. Andere internetaanbieders worden momenteel nog niet aangepakt door de regulator BIPT (cf. schriftelijke vraag van Roel Deseyn nr. 840).

De CD&V-politicus wijst nog op een ander probleem. “Aanbieders van elektronische communicatie weigeren vaak samen te werken met politie en justitie. Heel wat criminelen communiceren via Facebook, Twitter, Skype en WhatsApp. Maar dergelijke aanbieders delen zeer moeilijk informatie met Belgische speurders. Niemand staat boven de wet. In het openbaar belang moet er minstens een gelijk speelveld zijn tussen alle verschillende aanbieders.”, werpt Deseyn op. Ter info: het Belgisch gerecht stapte zelf naar de rechtbank, omdat Microsoft weigerde mee te werken aan bepaalde onderzoeken.

Roel Deseyn roept de federale overheid op om niet langer een afwachtende houding aan te nemen en actief bij alle spelers de naleving van Belgische wetgeving af te dwingen. “Tegelijkertijd moeten we op Europees niveau stappen zetten om tot een strenger kader te komen.”, besluit Deseyn.