CD&V-volksvertegenwoordiger Roel Deseyn betreurt dat er een halve legislatuur is verloren gegaan op vlak van internetveiligheid.

In 2012 werd de CERT verankerd binnen Fedict en de cyberstrategie afgesproken. Maar daarna viel de trein stil en bleef de cyberstrategie dode letter.  De strategie moet eerst vertaald worden naar een concreet beleidsplan. In die zin is het begrijpelijk dat de 10 miljoen middelen nog niet zijn toegekend.

Op de hoorzitting van 4 februari 2014 stelde de premier voor om de extra middelen evenredig te verdelen over de bestaande diensten. Tien extra mensen bij de  FCCU, 10 bij de CERT, 10 bij ADIV, 10 bij de staatsveiligheid.

Roel Deseyn: “Een verdeling waar Salomo tevreden mee zou zijn maar die niet is gebaseerd op de reële noden. Een premier heeft tal van verantwoordelijkheden. Het zou goed zijn mocht in een volgende regering een vakminister of staatsecretaris bevoegd zijn voor internetveiligheid.

Internetveiligheid verdient topprioriteit om de knowhow bij ondernemingen en privacy van burgers te beschermen. Nederland had vorig jaar al zijn tweede cyber security strategie, haar cyberagentschap is al jaren operationeel. Ook het wettelijk kader dient verstevigd te worden.
 
Roel Deseyn: “CD&V is voorstander om de meldplicht van veiligheidsincidenten uit te breiden naar alle sectoren en het toezicht hierop te verstrengen. Wanneer iemand zijn privacy te grabbel is gegooid, heeft hij het recht geïnformeerd te worden zodanig dat hij maatregelen kan nemen. Ondernemingen wensen geïnformeerd te worden om hun knowhow te beschermen.