Spoorwegbrug ‘de drie duikers’ aan Kortrijk weide gaat in 2019 volledig tegen de vlakte.  Dat is te lezen in een parlementaire vraag van Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn (CD&V) aan Minister van Mobiliteit François Bellot.  De brug moet volledig vernieuwd worden in het kader van het beoogde gabariet voor scheepvaartverkeer.  Om de werken mogelijk te maken zal het spoorverkeer tijdens de werkzaamheden omgeleid worden via een tijdelijke vervangbrug.  Deseyn betreurt dat de werkzaamheden niet worden aangegrepen om de ‘driehoek van Kortrijk’, de kruising van de spoorlijnen 66, 69 en 75 tussen station Kortrijk en de Graaf Karel De Goedelaan, te voorzien van dubbel spoor. “Dit zou de rangeermogelijkheden en de dienstuurregeling voor het Kortrijkse station en hinterland aanzienlijk kunnen verbeteren”, zo klinkt het.

De Leiewerken, het infrastructuurproject dat sinds 1997 voor een verbreding, uitdieping en betere bevaarbaarheid van de rivier de Leie moet zorgen, hebben ook een aanzienlijke omgevingsimpact.  De voorbije twee decennia werden op grondgebied Kortrijk zeven nieuwe bruggen gerealiseerd die de doorwaarbaarheid van de stad voor wegverkeer en zachte weggebruikers moest vrijwaren.  Deze werken hebben de stad een nieuw elan gegeven.  Ze waren niet alleen functioneel een voltreffer, maar brachten Kortrijk een nieuwe aanblik door de rivier opnieuw binnen de stad te trekken.

Hoewel de Leiewerken intussen zijn doorgeschoven naar omliggende regio’s, blijft op vandaag één knelpunt overeind.  De spoorwegbrug ‘drie duikers’ die op het knooppunt van de spoorlijnen 66, 69 en 75 ligt, is te laag voor de beoogde scheepvaarttrafiek en moet wijken.  Geen evident gegeven als je weet dat de doorgang de enige connectie is die Vlaanderen verbindt met Frankrijk (lijn 75) en de Westhoek (lijn 69).  Ook de verbinding tussen Brugge en Kortrijk maakt gebruik van de trogbrug.

Om scheepvaart en treinverkeer nog de mogelijkheid te bieden om ongehinderd te kruisen, is de komst van een nieuwe spoorwegbrug onvermijdelijk.  Doordat het Agentschap Waterwegen & Zeekanalen de timing voor de Leiewerken op medio 2019 heeft geplaatst, zal eerst een tijdelijke spoorwegbrug worden aangelegd waarover het spoorverkeer voor de duur van de werken kan worden omgeleid.  Alle treinverkeer wordt daardoor tijdelijk onderbroken alvorens de afbraak en bouw van een nieuwe brug kan worden aangevat.  De impact op het verdere spoorverkeer zal maximaal beperkt worden en zal de werkzaamheden aan de Kortrijkse stationsomgeving niet doorkruisen.

Hoewel CD&V-Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn -al langer behartiger van een beter spoorverkeer vanuit en naar West-Vlaanderen- de werkzaamheden toejuicht, is hij ook kritisch.  “Gezien er geen uitbreiding en technische aanpassing komt van de aanwezige sporen, is een toename van het debiet voor treinen niet aan de orde.  Doordat treinen deze passage bovendien aan een zeer lage snelheid moeten nemen, wordt ook de reistijd nodeloos verlengd.  Het is jammer dat Infrabel deze kan niet aangrijpt om een betere bereikbaarheid van Kortrijk en het West-Vlaamse hinterland mogelijk te maken.”, aldus Deseyn.  Hij roept ook het Kortrijkse stadsbestuur op om hierop aan te dringen bij Infrabel.