CD&V-Kamerlid Roel Deseyn vraagt stevige Europese afspraken om onethische fiscale praktijken aan te pakken. Het gaat dan om belastingconstructies in Luxemburg, waarbij bedrijven en grote vermogenden veel minder belastingen moeten betalen in vergelijking met wat ze in hun land van oorsprong zouden moeten betalen. Dergelijke constructies botsen met het rechtvaardigheidsgevoel, zeker in periodes van economische crisis en besparingen. Tevens pleit Deseyn voor een belastinghervorming waarbij ook de allersterkste schouders en grote vermogens mee de lasten dragen.

 

Hij ondervroeg de eerste minister over de uitgelekte Luxemburgse belastingdeals. Het is niet aanvaardbaar dat de fiscus van een EU-lidstaat spelregels à la tête du client maakt waardoor andere EU-lidstaten miljarden ontvangsten mislopen, enkel en alleen om een eigen minimale inkomst te realiseren. ‘Europa heeft niets te winnen met fiscale competitie. Elk land moet zijn pensioenen, sociale zekerheid en eigen overheidsdiensten kunnen financieren’, aldus Roel Deseyn.

 

De premier antwoordde dat zijn regering de politieke wil heeft om deze problematiek binnen de EU aan te kaarten: hij zal dan ook een onderhoud hebben met de voorzitter van de Europese Commissie. Daarnaast zal de regering dergelijke constructies in België aanpakken. De minister van Financiën zal hiervoor een wetsontwerp indienen.

 

Alle ontweken belastingen worden uiteindelijk betaald door de burgers en de KMO’s. Roel Deseyn: ‘Wij vragen de regering werk te maken van een rechtvaardige en eenvoudige fiscaliteit en waarbij een vermogenswinstbelasting in functie van een loonlastenverlaging geen taboe hoeft te zijn’.