De FSMA heeft vorig jaar verschillende initiatieven genomen op het vlak van financiële vorming. “Zo werd de website wikifin vorig jaar 1 260 000 keer bezocht, dit is een groei van ruim 66 % ten opzichte van 2014”. Tevens werd door de FSMA ook financiële vorming op school gegeven. Ook het pilootproject in het Nederlandstalig onderwijs, “Je geld slim beheren, een troef voor het leven,” dat gedurende het schooljaar 2014- 2015 liep, was een succes, blijkt uit een antwoord van minister van Financiën Van Overtveldt op een vraag van Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn (CD&V).

Er werd een inspiratiedag georganiseerd in samenwerking met het departement Onderwijs en Vorming. Daar leerden 300 aanwezigen via workshops aan de slag te gaan met het wikifin@schoolmateriaal. Op die inspiratiedag werd ook het digitaal platform wikifin@school gelanceerd, met achtergrondinformatie voor de leerkracht, suggesties voor in de klas, de zogenaamde lesfiches, video’s en andere tools en spelletjes. In het Franstalige onderwijs kende het pilootproject een gelijkaardige evolutie. Op drie maanden registreerden zich al 600 gebruikers op het platform, en in totaal werden er reeds 2 300 lesfiches gedownload.

Samen met andere overheidsorganisaties en non-profitorganisaties organiseert de FSMA in maart 2016 de Week van het Geld. De verschillende activiteiten kennen nu al een grote interesse. Zo schreven zich nu al 167 secundaire scholen en ruim 500 basisscholen in voor activiteiten op school. Volgens Roel Deseyn is het goed dat minister Crevits dit mee neemt in het lopende debat over de actualisering van de eindtermen.