Bpost zet in 2017 44 nieuwe driewielscooters in om West-Vlaanderen van post te voorzien.  Dat is één van de opvallende cijfers die terug te vinden is in een parlementaire vraag van Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn (CD&V) aan Minister van Overheidsbedrijven Alexander De Croo.  Deseyn deed hier navraag naar nadat was gebleken dat sollicitanten bij Bpost geweigerd werden omwille van hun lengte (<1,65m) en de gevaren die het postbedrijf meende te ontwaren bij het transport tijdens de postbedeling. Bpost liet aan het CD&V-Parlementslid weten progressief werk te maken van een duurzamer en veiliger wagenpark.  Dat blijkt ook uit de cijfers die ze nu voorleggen.  Deze innovatie laat toe om ook kleinere sollicitanten in dienst te nemen en tegemoet te komen aan het nijpend personeelsgebrek waar het overheidsbedrijf al een hele tijd mee kampt.  “Een goede zaak”, aldus Roel Deseyn. “Een overheidsbedrijf dat actief inspeelt op de eigen tekortkomingen is een aantrekkelijke speler voor wie naar werk zoekt.”

Het komende jaar zal Bpost driewielscooters introduceren als nieuw transportmiddel voor hun postbedeling.  Ze vervangen hiermee een deel van de huidige bromfietsen in hun streven naar veiligere, ergonomische en duurzame mobiliteit binnen het postbedrijf.  Zo is het aantal bromfietsen en fietsen de laatste vijf jaar met 20% verminderd.  Dit is niet enkel te wijten aan het samenvoegen van postkantoren en de afstand tot bedelingsrondes.  Ook het terugdringen van het aantal ongevallen, de evolutie van brief- naar pakjesbedeling en de toename van het aantal krantenrondes spelen een belangrijke rol.  In de bediening van de “last mile” krijgen de lokale managers bij Bpost de beschikking over een niet louter vernieuwd, maar ook innovatief wagenpark.  De komende jaren zal meer en meer ingezet worden op elektrische driewielers, cargofietsen en quads.  De huidige bromfietsen binnen het wagenpark zijn momenteel tussen de 1 en de 5 jaar oud en hebben slechts een levensduur van zo’n 4 à 5 jaar.  “Tegen 2020 zal postbedeling er heel anders gaan uitzien”, zo is te horen bij CD&V-Parlementslid Roel Deseyn.  “Bpost maakt de komende jaren de omslag naar elektrisch transport via fietsen, driewielers en bestelwagens.  Ook wordt er ingezet op flexibiliteit en synchromodaliteit door middel van vrachtfietsen”.

De innovatie binnen het wagenpark is niet louter een goede zaak voor de postbedeling zelf.  Ook laat ze toen om veel meer sollicitanten aan te spreken dan voorheen het geval was.

Roel Deseyn: “Ik werd hierover vorig jaar aangesproken door een aantal mensen die in het verleden zonder succes bij Bpost gesolliciteerd hadden.  Niet hun capaciteiten waren hierbij doorslaggevend, maar wel het feit dat ze te klein zouden zijn om op een veilige manier de verschillende voertuigen te besturen.  Het ging ook niet over extreem kleine personen, maar om mensen die nagenoeg 1,65m groot waren, wat niet zo uitzonderlijk is.  Het leek verstaanbaar dat Bpost dit als motivatie aanhaalde, op voorwaarde dat het overheidsbedrijf zich bewust was van het feit dat de verantwoordelijkheid om dit om te buigen bij hen lag.  Het is zeer vreemd dergelijke boodschappen te horen, wetende dat Bpost het vaak moeilijk heeft om voldoende personeel aan te werven.”

Bpost heeft dus tijdig bijgestuurd om zichzelf blijvend in de markt te zetten als aantrekkelijke werkgever.

En ook voor landelijke gebieden is dit een goede evolutie.  West-Vlaming Deseyn juicht de doorgedreven aanpassing van het totale wagenpark van Bpost in zijn provincie sterk toe.  “De 44 nieuwe driewielscooters in 2017 komen bovenop het bestaande wagenpark van 1750 voertuigen.” Dat bestaat voor de helft uit fietsen en elektrische fietsen, voor ruim een derde uit (al dan niet elektrische) bestelwagens en nog slechts uit 10% bromfietsen.

“Dit maakt dat een vlotte postbedeling in West-Vlaanderen ook in de toekomst voldoende gewaarborgd blijft”, zo besluit Deseyn.  “Voor een provincie als de onze is het handhaven van voldoende en nabije dienstverlening een belangrijk politiek werkpunt”.

Over de ballonnetjes om postbedeling niet langer dagelijks te organiseren is Deseyn duidelijk:  “We moeten zeker waakzaam blijven voor het feit dat de post minstens vijf maal per week wordt uitgereikt.”