In de aanloop van de verkiezingen lieten volgens Oxfam duizenden kiezers weten een wereldhandel te verkiezen die zowel voordelig is voor Europa en de Verenigde Staten als voor de boeren in het Zuiden. Met de aanvang van deze nieuwe legislatuur wilde Oxfam de aandacht vestigen op de rol die beleidsmakers kunnen spelen in het kader van eerlijke handelsverhoudingen. CD&V-Kamerlid Roel Deseyn nam samen met Wouter De Vriendt, Karin Temmerman en Yoleen Van Camp de handschoen op.

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers volgt Roel Deseyn het thema Ontwikkelingssamenwerking vanop de voet. Eerder nam hij al verschillende parlementaire initiatieven rond waardig werk, onderwijs en elementaire waterzuiveringsvoorzieningen. ‘Eerlijke handel lijkt een evidentie, maar is het allesbehalve. Internationale handelsregels moeten zo worden bepaald dat ondernemers uit het Zuiden een eerlijke prijs krijgen voor hun producten’, aldus Deseyn.

Op het federale beleidsniveau zijn Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel twee departementen die ressorteren onder twee verschillende ministers. ‘Ik zal erop toezien dat beide ministers geen initiatieven zullen nemen die niet op elkaar zijn afgestemd. De budgettaire omstandigheden verplichten ons daartoe. Als parlementslid moeten we onze controlefunctie goed uitoefenen’.


De actie kwam ook in beeld tijdens Villa Politica (23/10/2014):