In 2013 werden 7.000.000 pakjes sigaretten van 20 twintig stuks in beslag genomen wegens namaak of gebrek aan certificaten van echtheid, en dit op een totaal bijna 9,5 miljoen in beslag genomen producten. Dit blijkt uit een parlementaire vraag van CD&V-Kamerlid Roel Deseyn aan de minister van Financiën.

Het aantal in beslag genomen producten daalt met ongeveer een derde in 2014, waarvan de cijfers tot en met begin december beschikbaar waren. Zo werden er dit jaar 6.136.034 goederen in beslag genomen wegens namaak, en dit voornamelijk sigaretten: 5.941.416 pakjes. Roel Deseyn: ‘Dit betekent dat de bestrijding van namaak voor een aantal producten bijzonder doeltreffend geweest is. Zo zien we een significante daling in het aantal in beslag genomen geneesmiddelen en parfums en cosmetica’.

Uit het antwoord blijkt dat er vorig jaar 484.000 parfum of cosmeticaproducten in beslag genomen werden, terwijl er dit jaar dat nog 1.459 waren. Ook werden in 2013 iets meer dan 1,5 miljoen geneesmiddelen in beslag genomen, in vergelijking met 1.116 producten dit jaar. Aangezien de cijfers betrekking hebben op de eerste elf maanden van dit jaar, zal dit aandeel niet significant meer stijgen.

Dit betekent echter niet dat er sprake is van een algemene daling. Zo zien we de laatste jaren een stijging in het aantal gevallen van namaakartikelen die via post- en expresdiensten worden vervoerd. Er worden immers meer en meer goederen via het internet aangekocht, die rechtstreeks thuis geleverd worden. Dan gaat het voornamelijk om gsm’s met accessoires (7.298 in beslag genomen exemplaren in 2014 en 24.860 in 2014), Cd’s, dvd’s en videocassettes (93 in 2013 versus 8.909 in 2014) en uurwerken en sierraden (2.427 in 2013 versus 5.631 in 2014).

Roel Deseyn hecht vooral belang aan de samenwerking van België op Europees en internationaal niveau. ‘In deze geglobaliseerde wereld kunnen we namaakproducten onmogelijk aan onze landsgrenzen tegenhouden. We moeten hier waakzaam voor zien. Deze producten worden immers vervaardigd in vaak mensonterende omstandigheden – vaak kinderarbeid – met een hoge werkdruk, lange uren en een onveilige werkvloer’.

De minister deelde mee dat de bestrijding van namaak een lange termijn strategische prioriteit is voor de Douane. Zo werd in 2012 reeds Cybersquad opgericht, die samen met Europol sites opspoort die namaak aanbieden. In dat kader zijn er al meer dan 600 sites gesloten door de Belgische douane. Ook heeft Europa een speciale procedure op poten gezet om kleine zendingen die via de post- en expresdiensten worden vervoerd beter te controleren. Daarnaast neemt de Douane deel aan het EU-China actieplan, dat als doel heeft om de samenwerking tussen de lidstaten en China in dit kader te versterken.

‘We moeten deze inspanningen volhouden. Niet alleen omwille van de omstandigheden waarin deze producten gemaakt worden, maar ook voor de consument. Hij kan nergens naartoe na de aankoop van zijn product’, besluit Deseyn.