De Bijzondere Belastinginspectie voert een onderzoek uit naar een belastingdeal met bierbrouwer AB Inbev. De ruling dienst sloot namelijk een akkoordl met Inbev waardoor het miljoenen euro's aan belastingen kon vermijden. Het is geen goede zaak als de fiscus van het ene land vliegen tracht af te vangen van de fiscus van een ander land.  ‘Wij hebben niets te winnen met een fiscale concurrentie tussen lidstaten’, zegt CD&V-Kamerlid Roel Deseyn.

In het regeerakkoord is opgenomen dat de werking van de rulingdienst geëvalueerd zal worden. Deze evaluatie moet worden aangegrepen om de rulingdienst te hervormen. België kan niet op een geloofwaardige manier kritiek hebben op de rulingpraktijk van Luxemburg indien we niet zelf onze rulingdienst hervormen. We moeten het initiatief van de Europese Commissie niet afwachten om zelf te ageren.

 ‘De statistieken die werden gevraagd inzake de impact van rulings op onze economie zijn niet voorhanden’, antwoordde de minister op de vraag van Roel Deseyn in de plenaire vergadering van de Kamer. Hij beantwoordde zijn oproep tot transparantie, maar gaf ook aan dat dit niet altijd mogelijk was. In sommige gevallen zou dan immers de commerciële strategie van het bedrijf blootgelegd worden. Daarnaast kondigde hij ook aan dat hij aan Luxemburg gevraagd had om de belastingdeals die niet zijn gelekt, alsnog over te maken aan België.

Deseyn pleit niet alleen voor meer transparantie, maar breekt ook een lans voor de oprichting van comité F. ’De politie heeft haar comité P. Er is er nood aan een comité F en een evaluatie van de rulingdienst’, aldus Deseyn. ‘Het Comité F moet onafhankelijk en neutraal kunnen optreden ten dienste van het parlement om deze bij te staan in haar toezicht op de uitvoerende macht’, besluit hij.