Naar aanleiding van de internationale dag van de privacy vraagt CD&V-Kamerlid Roel Deseyn aan staatssecretaris Tommelein minimumnormen voor ondernemingen die werken met persoonsgegevens.

“Afgelopen maanden werden we geconfronteerd met datalekken van persoonsgegevens, medische gegevens etc. Zo werd door een slechte digitale beveiliging bij een sociaal secretariaat de persoonsgegevens en reputatie van tientallen werknemers te grabbel gegooid. De ICT-cowboys moeten eruit.”, aldus Roel Deseyn.

Minimumnormen zijn o.a. het versleutelen van paswoorden zodat deze niet gelezen kunnen worden door onbevoegden, het fysiek afsluiten van computerlokalen, een logboek van iedere aanmelding in het systeem enz. De Belgische privacywet voorziet dat de Koning het passend beveiligingsniveau en de minimale beveiligingsmaatregelen vastlegt, maar een Koninklijk Besluit is er nooit gekomen.

Al ruim vijf jaar wordt er op Europees niveau onderhandeld over een nieuw, geharmoniseerd privacykader.  De volksvertegenwoordigers roepen de staatssecretaris op om zich namens België volmondig achter het compromisvoorstel van het Europese parlement te scharen dat alle Belgische Europarlementsleden goedkeurden.  Roel Deseyn: “Het uitblijven van een nieuw Europees kader mag geen alibi zijn om niet te handelen.”

Het minimale beveiligingsniveau moet gradueel toenemen op basis van het type gegevens met een strengere beveiliging voor financiële gegevens en gevoelige gegevens (gezondheid, filosofische overtuigen, seksueel leven, …).

Tegelijk wil Roel Deseyn met een wetswijziging de privacycommissie tanden geven.  De commissie moet met administratieve sancties krachtdadig kunnen optreden tegen wie persoonsgegevens niet als een goede huisvader beheert (administratieve sanctiebevoegdheid).

Roel Deseyn: “Daarenboven willen we dat iedere gebruiker vlot kan veranderen van digitale operator. Iedere gebruiker moet het recht hebben om zijn gegevens te downloaden en op te laden bij andere sociale media. Recht op dataoverdraagbaarheid betekent dat we baas zijn over eigen gegevens, eigen geschiedenis, eigen vrienden en eigen foto’s.”