Op 1/11/2016 genoten 306.330 mensen het sociaal telecomtarief. Een lichte stijging ten opzichte van de 305.418 begunstigden in 2015. Dit sociaal tarief ondersteunt mensen met een beperkt inkomen om op een betaalbare manier te telefoneren of internet te raadplegen. De cijfers werden aan de bevoegde minister opgevraagd door Kamerlid Roel Deseyn. “Dit tarief is een belangrijke hoeksteen in het beleid gericht op inclusie en sociale integratie. Maar het kan nog een pak eenvoudiger. De automatische toekenning laat op zich wachten.”, vindt Deseyn.

Van alle vaste abonnementen gaat het voornamelijk om telefoniediensten (277.066 dossiers of bijna 97 %). Internet of een combinatie van internet en telefonie vormt maar een kleine minderheid van de dossiers.

Nog 20.699 mensen ontvangen een korting voor hun mobiele telefonie op 1/11/2016 hoewel het Grondwettelijk Hof op 3 februari 2016 de wettelijke basis van de sociale korting voor mobiele diensten vernietigde.

Voor de overgrote meerderheid van mogelijke begunstigden is een automatisering van de toekenning mogelijk. De administratie beschikt over de relevante gegevens.  Ondanks de ambitie op dit vlak expliciet voorzien in het regeerakkoord ruim twee jaar geleden, is er geen enkele vooruitgang. De minister stelt enkel dat men “daarover is beginnen nadenken”. Het huidige systeem werkt Mattheüseffecten in de hand. Voorbeelden tonen dat het kan. Het sociaal energietarief is reeds lang automatisch toegekend. Wie er recht op heeft, krijgt dit zonder administratieve rompslomp. Deseyn: “De overheid beschikt over de gegevens om na te gaan wie aan de voorwaarden voldoet. Dat net de minister bevoegd voor digitale agenda er niet in slaagt dit te automatiseren, is merkwaardig.”.