Met Shop&Go lanceerde stad Kortrijk een paar jaar terug een mooi systeem dat kortparkeren in de binnenstad nabij winkels mogelijk maakt.  De nieuwe parkeermodule werd gehuldigd omwille van zijn innovatief karakter en kreeg al vlug navolging elders in het land.  Ook CD&V-Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn juicht de werkwijze toe.  “Shop&Go slaagt er in om functies met soms tegengestelde belangen te verzoenen”, aldus Deseyn.  Maar voorzichtigheid is geboden! “Uit de behandelde bezwaarschriften van de boetes blijkt dat shop&go op vandaag geen waterdicht systeem is”, aldus Deseyn.  “En dat kan de geloofwaardigheid van het systeem en de efficiëntie van nabije parkeermogelijkheden op termijn ondermijnen”.  Roel Deseyn vraagt aan de Kortrijkse Schepen voor Mobiliteit dat hij alle sensoren laat nakijken.

Wie in Kortrijk een parkeerboete krijgt omdat hij te lang op een Shop&Go plaats staat (groen gemarkeerd, maximum parkeertijd 30 minuten binnen de aangegeven uren) checkt toch maar best even zijn agenda. Uit het verslag van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 12 juni 2017 blijkt dat de sensoren niet altijd even accuraat de gebruikstijd opmeten.  Het bezwaar van een beboete automobilist werd aanvaard omdat bij registratie door de sensoren onregelmatigheden werden vastgesteld.  Het stadsbestuur erkende de lacunes in de registratie door de sensoren en geloofde de kandidaat-overtreder dan maar op zijn woord.

 

 

“Het is niet abnormaal dat technologie het af en toe laat afweten”, zo is te horen bij Kamerlid Roel Deseyn die voor CD&V in de Kortrijkse gemeenteraad zetelt.  “Bij een systeem als Shop&Go moeten we er over waken dat dit tot een minimum beperkt blijft, zoniet verliest de werkwijze haar geloofwaardigheid.  Mensen kunnen alleen vertrouwen hebben in een systeem dat feilloos werkt en hen niet onterecht beboet.”  Roel Deseyn roept de Schepen voor Mobiliteit op om te detecteren wat er is misgelopen en na te gaan hoe soortgelijke problemen in de toekomst kunnen vermeden worden.  Een spoedige inspectie van alle geplaatste sensoren lijkt nodig om na te gaan welke mogelijke mechanische en digitale mankementen er achter Shop&Go schuil gaan.

Het wordt dus een ‘Go&Repair’ voor Shop&Go, maar laat dit geen aanleiding zijn om de parkeerplaatsen links te laten liggen.