De commissie Infrastructuur heeft het wetsvoorstel goedgekeurd dat erin voorziet dat het BIPT meer mogelijkheden krijgt om reële, afschrikwekkende boetes op te leggen aan rechtspersonen. Die goedkeuring was overigens unaniem. Volgens initiatiefnemer Roel Deseyn (CD&V) kreeg de telecomwaakhond al sterke tanden, maar had hij enkel een leeg huis om in te bijten. De bestaande telecomwetgeving werd door gsm-operatoren te gemakkelijk omzeild. Voortaan kan het BIPT iedere operator een boete opleggen van maximaal 1 miljoen euro of 5% van de omzet. Voor natuurlijke personen is dit beperkt tot maximaal 5000 euro.

Zo richtten Telenet en Voo de nieuwe vennootschap BidCo op voor het verwerven van de 3G gsm-frequenties voor mobiel internet. Telecomwaakhond BIPT legde in augustus 2013 een (maximum) boete van 5.000 euro op aan BidCo omwille van niet gebruiken van de bestaande gsm frequenties. De overtreder, de nieuw opgerichte vennootschap BidCo, realiseerde formeel geen omzet. Bij de ingebrekestelling gaven de betrokken operatoren dan ook onmiddellijk aan de boete te zullen betalen, maar ze bleven de geviseerde licentievoorwaarden naast zich neer leggen.

Dergelijke praktijken zijn volgens CD&V Kamerlid Roel Deseyn onaanvaardbaar. De telecommarkt moet dynamisch blijven en het BIPT moet erover waken dat ook de kleine spelers (kleine operatoren, kleine ondernemingen en consumenten) zich vrij op de telecommarkt kunnen bewegen. “Een stevige regulator die beschikt over een degelijke stok achter de deur, nl boetes tot 1 miljoen euro of 5 % van de omzet, is hierbij noodzakelijk.”, besluit Roel Deseyn.