De Raad van Bestuur van TUINHIER stelde in de vergadering van 17 september 2017 de heer Roel Deseyn aan als nieuwe voorzitter, in opvolging van de heer Bart Naeyaert.

De heer Deseyn woont in Bellegem, een deelgemeente van Kortrijk, en is  steeds sterk actief geweest in  het verenigingsleven. Als federaal parlementslid is hij goed geplaatst om de belangen te verdedigen van het belangrijkste kapitaal van onze vereniging, nl onze 2.000 vrijwilligers en bestuursleden. Binnenkort wordt gewerkt aan een bijsturing van het statuut van de vrijwilliger. Ook is een wijziging van het decreet op het verenigingsleden in volle voorbereiding. Zijn steun en informatie zal daarbij belangrijk zijn.

De voorzitter heeft in zijn korte maidenspeech onderlijnd dat hij ook voor de organisatie van onze vereniging TUINHIER aandacht zal hebben.

Roel Deseyn: “Mensen die Tuinhier ontdekken via voordrachten, beurzen, workshops of het fraaie tijdschrift zijn vaak verwonderd hoeveel hen wordt aangeboden voor slechts 20 euro per jaar. Bovendien is de vereniging absoluut toekomstgericht door in te zetten op wetenschappelijke onderbouw en duurzaamheid. Naast het beheren van volkstuinparken wil Tuinhier de gids zijn voor iedereen met een hart voor (moes)tuin of groen.” Kortom: de verwachtingen zijn hoog gespannen. Om deze te realiseren, is de steun en de medewerking nodig van alle geledingen binnen onze vereniging.

 

Voor meer info: http://www.tuinhier.be/