Naar analogie met de verplichting voor overheidswebsites en apps moeten websites en mobiele applicaties van minstens de energieleveranciers, de telecomoperatoren, postbedrijven, de bank- en verzekeringssector met inbegrip van de ziekenfondsen, het reizigersvervoer per spoor, luchtvaartmaatschappijen en de nationale luchthaven Brussels Airport maximaal toegankelijk zijn voor hun gebruikers. Dat staat te lezen in een wetsvoorstel dat CD&V-Kamerlid Roel Deseyn indient. Het Kamerlid preciseert dat de gebruikers van dergelijke sites of apps ruim moet gezien worden: “Het gaat over ouderen, personen met een beperking, mensen met een gestoord kleurenzicht,..”.  Het toepassingsgebied wordt beperkt tot rechtspersonen met een omzet groter dan 10 miljoen euro. Het West-Vlaams Kamerlid vervolgt: “Websites en mobiele applicaties nemen een steeds crucialere plaats in. Het zou dan ook onaanvaardbaar zijn dat sommige burgers nodeloos uitgesloten worden van bepaalde communicatie- en dienstverleningskanalen die ook én zelfs in het bijzonder voor hen een verhoging van hun levenskwaliteit zou kunnen betekenen.”

Mits het naleven van enkele basisprincipes bij het ontwerp van websites en apps, worden deze toegankelijk ook voor mensen met een visuele, auditieve, motorische of andere beperking. Met de vergrijzing neemt het aantal mensen toe.  Er bestaan uiteenlopende hulpmiddelen om computers en smartphones te gebruiken als je een handicap hebt. Deze doelgroep bestaat onder andere uit mensen met een motorische handicap (computermuis), personen die blind of slechtziend zijn, kleurenblinden, slechthorenden (waarvoor ondertiteling essentieel is), dyslectici, personen met een concentratiestoornis of andere cognitieve stoornissen (hierbij kunnen animaties of ingewikkelde teksten een probleem vormen), epileptici (bij wie knippering een aanval kan uitlokken). Andere groepen in de samenleving hebben officieel geen handicap, maar ze ondervinden toch ook toegankelijkheidsproblemen. Ouderen, bij wie het zicht, gehoor en mobiliteit achteruitgaat, mobiele surfers, personen die in een luidruchtige omgeving surfen of in een omgeving waarbij ze geen geluid kunnen aanzetten, bezoekers met een andere moedertaal, etc. Geavanceerde gebruikers (power users) gebruiken zoveel mogelijk het toetsenbord in plaats van een muis, hiermee kan je veel sneller surfen.

Websites en mobiele apps zijn momenteel niet altijd vlot toegankelijk voor mensen met een beperking. Drie vierde van de Belgische websites zijn niet goed toegankelijk. Ongeveer 24% van alle Belgische websites scoren goed op de Toegankelijkheidsmonitor 2018. Aanbieders van essentiële diensten hebben een voorbeeldfunctie, daarom bepaalt Deseyn dat de volledige website/mobiele applicatie toegankelijk is, tenzij er gegronde redenen zijn: een pragmatische adopt-or-explain aanpak. Ook wordt er een recht op informatie voor iedereen voorzien: “is bepaalde informatie niet toegankelijk, dan moet de betrokkene deze vlot kunnen krijgen in een ander, toegankelijk, formaat.”, aldus Deseyn.  

 “Een inclusieve samenleving is een samenleving waar iedereen gebruik kan maken van dezelfde faciliteiten. Het is belangrijk dat iedereen maximale toegang heeft tot informatie, ook personen met een visuele, auditieve of motorische handicap. Toegang tot informatie is een basisrecht. Internet wordt steeds belangrijker als middel om de relatie tussen consumenten en ondernemingen te onderhouden.”, besluit het West-Vlaams parlementslid.