CD&V heeft wetsvoorstel klaar dat fiscale bemiddeling moet bevorderen

De minister van Financiën steunt de vraag naar een grotere promotie van de Fiscale Bemiddelingsdienst. Een gerichte promotie in tijdschriften leidde eerder al tot een toename van 15 procent per jaar voor wat het aantal gevallen bij de dienst aanhangig maakt. Dit blijkt uit een antwoord van de bevoegde minister aan CD&V-Kamerlid Roel Deseyn, vast lid van de commissie Financiën.

Burgers die een blijvend geschil hebben met de Federale Overheidsdienst Financiën kunnen terecht bij deze Fiscale Bemiddelingsdienst. Deze dienst werkt autonoom, waarbij personen aanvragen tot bemiddeling kunnen indienen, die dan op een objectieve, onpartijdige en onafhankelijke manier worden behandeld. De werking van deze dienst kan dus de groeiende instroom van geschillen tegengaan en daardoor ook een efficiëntere en snellere inning op poten stellen. Ten slotte kan het een verbeterde relatie teweegbrengen tussen de burger en de FOD Financiën.

Deze dienst kampt echter met twee grote problemen: in de eerste plaats kent de belastingplichtige deze dienst niet. Als hij bovendien gebruik wil maken van deze dienst, loopt hij het risico dat hij geen beroep meer kan aantekenen tegen de belastingaanslag. Het is dus nodig om een schorsende werking in te stellen, zodat de termijnen om beroep aan te tekenen tegen de belastingaanslag niet zouden verjaren, als men toch eerst zou willen bemiddelen.

Roel Deseyn stelt dan ook voor om bij elke belastingaanslag de gegevens en verdere informatie rond de werking van de Fiscale Bemiddelingsdienst mee te geven aan de belastingplichtige, zodat zij beter beroep kunnen doen op deze dienst. De CD&V-Kamerleden Roel Deseyn en Raf Terwingen hebben hierover al een wetsvoorstel klaar, waar de minister positief tegenover staat. ‘Hierdoor kunnen we fiscale geschillen op een preventieve manier oplossen, zodat de FOD Financiën zich meer kan concentreren op de controle en de invordering van meer dringende dossiers,’ aldus Deseyn.

 

Het wetsvoorstel vindt u hier.